V čom sme si podobní s Laosom?

22.03.2016 16:50

 

Ako nás môže zachrániť Laos?

Pred pár dňami som pozerala zaujímavosti zo sveta ( toto a ešte možno príroda čo sa dá v telke pozerať) a bol tam veľmi zaujímavý príbeh z Laosu, kde sa stáročia pestovali santalové stromy a z nich sa vyrábali santalové vonné tyčinky. Pomocou tejto výroby sa tam ľudia slušne uživili, o santalové lesy sa starali keďže boli zdrojom ich obživy.

Potom ale prišla na trh s týmito výrobkami silná zahraničná konkurencia, domáci obyvatelia Laosu stratili zákazníkov,  tak začali vo veľkom klčovať  tieto lesy a pestovať na nich ryžu aby sa uživili.
Klčovaním týchto lesov sa ale vážne narušila prírodná rovnováha v tej oblasti a hrozili vážne ekologické problémy.

Tak sa rozhodla OSN zainvestovať do nových technológií v Laose, aby sa zvovu do krajiny vrátila prirodzená rovnováha, aby domáci obyvatelia mohli znovu pestovať santalové drevo, aby sa znovu začali starať o svoje lesy a aby sa znovu vrátili k výrobe svojich  vlastných produktov a tieto používali pre vlastnú potrebu a aj na predaj a vývoz.

Zaujalo ma tam v tej reportáži viacero momentov. Hlavne bolo zarážajúce čo sa udialo keď tam domáci obyvatelia stratili možnosti produkovať, keď ich postupne valcovala zahraničná konkurencia. Malo to na krajinu takmer fatálne (osudné) dopady - na ľudí, na prírodu, na celú krajinu.
Tiež bolo velmi zaujímavé ako sa situácia skoro "zázračne" zlepšila vo všetkých sférach života v Laose, keď sa v krajine eliminoval vplyv zahraničnej ničivej konkurencie, keď sa do krajiny vrátila možnosť vlastnej produkcie. Zrazu  tí ľudia mali znovu zmysel prečo žiť, vrátila sa im radosť z toho čo sa im podarilo v oblasti produkcie, namiesto drancovania vlastnej krajiny a prírody kvôli zabezpečeniu základnej obživy.

 

Akosi mi to silne pripomína - tento príbeh z Laosu, naše Slovensko, kde sa celkom dobrovoľne necháme valcovať silnou zahraničnou konkurenciou, ešte ich sem ku nám pozývame a dávame im rôzne veľkorysé dary v podobe všetkých možných výhod a úľav o akých sa našim slovenským podnikateľom môže iba snívať.

A pritom máme viaceré riešenia na dosah. Nie je potrebné nič lámať cez koleno. Stači iba vytvoriť nadprodukciu a túto s pomocou bartrového SLOVENSKEHO vnútorného trhu točiť a rozvíjať - pre náš vlastný prospech.

Je to tak jednoduché že je to až neuveriteľné !