Ako sa kalí oceľ

21.07.2013 22:33


Už od detstva mi odvaha nechýbala. Šéfovala som pionierom na základnej škole, potom zväzákom na strednej škole.  No a potom ma neminulo ani šéfovanie zväzákov vo Firme, kam som nastúpila do práce po ukončení vysokej školy....


Jedna vec je odvaha. Sú ale okamihy v živote, keď stojí celá hra a celý život na jednej jedinej karte.

Aj ja som mala v mojom živote niekoľko takýchto okamihov

Prvý takýto môj "okamih pravdy" bol v roku 89.

Hneď ako som sa dozvedela o udalostiach v Prahe na Národnej triede - kde bola brutálne potlačená pokojná demonštrácia vysokoškolákov, nezaváhala som ani chvíľu a poslala som ako predsedníčka Zväzu mládeže - list do Prahy na Ústredný výbor, že sa pripájam k tým, čo žiadajú prešetrenie tejto udalosti a žiadam o potrestanie vinníkov.

 Tí čo nezažili tú dobu asi nepochopia čo to bolo - vyjadriť svoj názor, a to dokonca v situácii keď bolo zrejmé že iniciátorom tej udalosti - potlačenia demonštrácie, bol priamy príkaz vládnucej totalitnej strany.

V tej chvíli som vedela, že to je správne. Podporiť tých, čo v Prahe vyjadrili svoj názor.

Okamžite po odoslaní toho listu (spravodajská služba fungovala veľmi rýchlo) si ma zavolal generálny riaditeľ Firmy kde som pracovala, vystrašený na smrť - čo som to urobila, či som si pri písaní toho listu uvedomila, ako veľmi môžem uškodiť jeho reputácii a tiež Firmy. Po 40 rokoch totalitnej vlády bolo totiž skoro neuveriteľné, že by mohol presadiť svoju pravdu niekto iný ako vládnuca strana.

Nevedel to nikto ako to celé dopadne, a nevedela som to ani ja.

Vtedy som asi prvý krát pocítila svoju vnútornú silu, silu ľudskej bytosti. Pocítila som čo je to integrita, čo je to urobiť správnu vec, nech sa stane čokoľvek.

Táto udalosť celkom zmenila môj život. Hlavne moju vieru a istotu v samú seba.

Potom som v mojom živote zažila ešte zopár "zlomových" okamihov. Všetky som zvládla.  Vždy som si totiž v týchto okamihoch uvedomila a aj pocítila svoju energiu a silu, ktorá je vo mne.

V každom je takáto obrovská sila, iba nie každý si túto svoju silu uvedomuje....

Dá sa urobiť a zvládnuť čokoľvek – stačí si uvedomiť túto svoju silu.