Podnikateľ s VEĽKÝM - P

29.07.2013 11:06

 

Pár krát som sa stretla s podnikateľmi, o ktorých hovorím že sú to Páni podnikatelia – s veľkým „P“. Nemám na mysli značku auta na ktorom prišli, alebo značku hodiniek, ktoré mali na ruke.

 


Keď som sa týchto Podnikateľov pýtala či na tento a budúci rok plánujú nejaký rozvoj alebo modernizáciu, tak na mňa udivene pozreli, prečo im dávam takúto hlúpu otázku. Jeden z nich mi povedal:

 

„Ale veď my nemáme na výber, keď chceme existovať na trhu, my MUSÍME každý rok ísť dopredu, ak čo len jeden rok nebudeme napredovať – investovať, modernizovať sa, to je – koniec firmy. Pre nás neexistuje – NEÍSŤ DOPREDU! Sú iba dve cesty – expanzia alebo úpadok. Tá druhá cesta je iba jedna – ÚPADOK. Jedine je možnosť - či ten úpadok je pozvoľný alebo rýchly pád“


Väčšina podnikateľov toto bohužiaľ nevidí, pretože najčastejšie sa stretávam pri rozhovoroch s firmami – ako šetria, uťahujú opasky, prepúšťajú – a to v domnení, že je to iba prechodný stav a že kedykoľvek budú mať šancu takto „utlmenú“ firmu – reštartovať.
Nie je to celkom tak. Je to iba naivná predstava mnohých podnikateľov.


Ono je to podobné ako s nehnuteľnosťou, o ktorú sa majiteľ nestará. Každým rokom tá nehnuteľnosť prirodzene chátra, občas tomu ešte „pomôžu“ vandali a chuligáni. A po čase sa majiteľ rozhodne, že tú nehnuteľnosť začne znovu používať. Ibaže väčšinou je tá nehnuteľnosť už tak schátralá, že je v tom stave celkom neobývateľná a investície do nej sú tak vysoké, že prevyšujú hodnotu – novostavby. Najlepšie riešenie je často už iba – tú nehnuteľnosť zbúrať.

 


No a teraz sa môže ktorýkoľvek podnikateľ opýtať – „ No veď ja by som aj rád modernizoval a investoval, ale ako? Zákaziek je príliš málo, ľudia a aj podnikatelia šetria, nemíňajú... A popri tom keď ešte spočítam koľko mám dlžníkov a faktúr po splatnosti...“

 

Kto CHCE – hľadá SPOSOBY, kto NECHCE – hľadá DOVODY“

 

Riešenie na expanziu – pre toho kto CHCE – celkom určite je, dokonca niekoľko.


Jedným z nich je BARTER. Ako ???


Podnikateľ (firma) si môže popri eurách, ktorých teraz nie je v obehu v ekonomike príliš veľa – zarobiť ešte naviac – bartrové eurá. Je to platidlo, ktoré funguje v rámci bartrového systému. Za bartrové eurá sa dajú „nakúpiť“ rôzne veci aj služby – dá sa vybudovať parkovisko, dajú sa vymeniť okná, dajú sa kúpiť výkonnejšie stroje. Tiež sa ale dajú odmeniť najlepší zamestnanci, ktorí sú oporou firmy. Dá sa toho – VEĽMI VEĽA.


Pre nábytkára sa v bartrovom systéme stáva jeho nábytok – jeho doplnkovým bartrovým platidlom, pre projektanta sa môžu jeho projekty stať – bartrovým platidlom.


Je veľmi ťažké v tejto dobe expandovať pomocou eur? A viete vôbec ako fungujú bartrové eurá, ako sa dajú zarobiť a čo všetko sa za ne dá nakúpiť?