Lepší vrabec v hrsti ... ALEBO?

26.06.2013 19:32


Poznáte "Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche?" Toto pŕislovie platí storočia a jeho funkčnosť potvrdili naši dedovia aj pradedovia a aj prapradedovia....

Často sa pri rozhovoroch s majiteľmi firiem dostaneme k téme dlžníkov a pohľadávok. je iba veľmi málo firiem, ktoré by s dlžníkmi a pohľadávkami nemali problémy.


Klienti bartrového systému majú možnosť  svojich dlžníkov riešiť pomocou bartra - rýchlo a efektívne.

Veriteľ sa môže stretnúť so svojim dlžníkom a môžu sa dohodnúť na  nepeňažnom vyrovnaní dlžoby. Dlžník si v bartrovom systéme dlžobu odpracuje - dodá klientom bartrového systému svoje výrobky alebo poskytne svoje služby. No a bartrový kredit (to čo dlžník odpracoval) sa pripíše variteľovi  na jeho bartrový účet. Potom si veriteľ môže z bartroveho systému za bartrový kredit nakúpiť - to čo potrebuje - pre svoju firmu a aj pre seba a svoju rodinu.

Bartrové riešenie je MIEROVÉ  (mimosúdne), zachovajú sa rokmi  vytvorené vzťahy, veriteľ pomocou bartra pomôže svojmu odberateľovi preklenúť jeho  ťažké obdobie. Tiež je toto  riešenie celkom RÝCHLE - neporovnateľne rýchlejšie ako riešenie súdom. No a čo je nezanedbateľné - bartrové riešenie je celkom určite oveľa LACNEJŠIE  ako riešenie súdom. Netrebe totiž platiť právnika, súdne poplatky a tiež ďalšie náklady súvisejúce so súdom....

Riešenie bartrom - tovarovými výmenami je síce riešenie nepeňažné - "vrabec v hrsti" ale je určite rýchlejšie a efektívnejšie ako peňažné - "holub na streche"

No a vyjadrenia majiteľov firiem - "eurá sú eurá - ja chcem predsa len zaplatenie dlžoby v eurách"  Nádej zomiera posledná ....

A aká je realita s tou "nádejou čo zomiera posledná" a s tým "holubom na streche" ?

Stretla som sa s týmito podnikateľmi po roku, dvoch a pýtala som sa ich - ako dopadli tie ich súdy s dlžníkmi?

Skoro všetky tie súdy vyhrali, stalo ich to kopec ďalších výdavkov,  ale na účet im prišlo minimum. Dlžník dovtedy, kým veriteľ  obdržal od súdu platobný rozkaz,  už nemai žiadne peniaze, žiadny majetok, alebo už dlžník neexistoval....

Je to vždy iba uhol pohľadu, ako so všetkým. Každý má právo mať svoj uhol pohľadu, svoju pravdu.

Tak ako je to teda s tými vtákmi - v hrsti a na streche....??