Chcem predávať bez zliav

Chcem predávať bez zliav

 

 


Predaj pomocou zliav je vcelku obľúbený, a aj účinný (zákazníci toto obľubujú), ale pre podnikateľov toto „zľavové šialenstvo“ môže byť likvidačné.

Tieto peniaze (zľava), ktoré podnikateľ „daruje“ zákazníkovi, bymohol normálne použiť na rozvoj firmy, na marketing, alebo navytvorenie rezervného fondu – pre prípady, že sa vyskytne nejaká nečakaná udalosť. 

Ďalším nebezpečenstvom, ktoré vyplýva zo zliav - že sa môžu vymknúť spod kontroly (alebo zrejme už zrejme vymkli...). Zákazník si veľmi rýchlo zvykne na „zľavové ceny“ a potom je už skoro nemožné, aby znovu po čase zas kupoval za tie bežné, ktoré boli pred zľavou. Jednoducho si zákazník na ďalšiu zľavu – počká, alebo pôjde ku konkurencii, kde práve zľavy – dávajú.

 

 

ČO S TÝM?

Jedno z riešení je zľavy – nedávať, a radšej popracovať na obchodníckych zručnostiach svojich obchodníkov a tiež na službách, ktoré sú s určitým produktom spojené. Zľavy dávajú hlavne firmy, ktoré majú obchodníkov – amatérov. Vo firmách kde sú obchodníci profesionáli a zároveň majú dobrúmarketingovú stratégiu, zľavy dávať nepotrebujú.


ALEBO 

Namiesto výhody pre zákazníka vo forme ZĽAVY – môže predajca ponúknuť zákazníkovi inú výhodu(ktorá je mimochodom zaujímavejšia ako zľava) – a to je možnosť zaplatiť časť ceny výrobku pomocoubartrovej kompenzácie – vlastným tovarom alebo službami v rámci bartrového systému VOICE.

 

PRÍKLAD

Výrobca sedačiek SEDOS, s.r.o. predáva svoje výrobky. Keďže je menej zákazníkov ako bolo v minulosti a tiež je väčší tlak konkurencie zo zahraničia, dáva zľavy – do výšky 30%, t.j. namiesto marže 40% čo mal v minulosti, má teraz maržu ledva 10% (no a keď má niektoré vyrobené modely už príliš dlho na sklade, tak urobí výpredaj výrobkov aj so 70%-tnou zľavou)


RIEŠENIE

- Firma SEDOS, s.r.o. sa zaregistruje do bartrového systému VOICE


- Ponúkne svoje výrobky – sedačky, klientom bartrového systému, za svoje bežné ceny, pričom namiesto zľavy ponúkne záujemcom o svoje výrobky – možnosť zaplatiť 50% z ceny sedačky - bartrovoukompenzáciou (výrobkami, službami)


- Zákazník zaplatí 50% z ceny výrobku plus celú DPH v eurách (predajcovi - na účet v banke alebo hotovosťou)


- Zvyšných 50% zaplatí zákazník pomocou bartrovej kompenzácie


- Predajca dostane zaplatené bartrovými prostriedkami, za ktoré je možné nakupovať v bartrovom systéme VOICE


- Jedna možnosť je tá, že si bartrové nákupy – tovary alebo služby vyberie firma SEDOS, s.r.o. zosúčasnej ponuky z bartrového systému www.superbarter.sk alebo popri tom je možné zadať si svojevlastné požiadavky, čo by klient chcel cez barter nakupovať, čo by sa mu hodilo. Toto potom priebežneriešia bartroví poradcovia VOICE


VÝHODA TAKÉHOTO BARTROVÉHO RIEŠENIA

- Predávajúci firma SEDOS, s.r.o. (výrobca sedačiek) nepríde o 30% svojej marže (ako pri zľave)

- Predávajúci si nepokazí cenu svojej práce a aj svojich výrobkov

- Získa nového zákazníka, ktorý by si normálne (bez bartra) kúpil sedačku niekde inde – u konkurencie

- Firma SEDOS, s.r.o. si lepšie si vyťaží svoje výrobné kapacity, ktoré pomocou zákaziek za eurá nevievyťažiť

- O výrobky, ktoré pomocou bartrového sytému predal NAVIAC – si posilní svoju pozíciu na trhu – voči konkurencii.

 

Chcem sa registrovať                     Kontakt