Prieskum

Prieskum

Firma, ktorá sa dozvie o možnostiach bartrovania – z Internetu, alebo aj na základe osobného stretnutia s niektorým z bartrových poradcov - si na začiatku plánovanej bartrovej spolupráce môže urobiť PRIESKUM záujmu o svoje výrobky alebo služby. Tento prieskum sa zadáva do bartrového informačného systému www.superbarter.sk, ktorý vidia všetci klienti bartrového systému – keď do tohto informačného systému nahliadnu.

 

Na tomto odkaze môžete nájsť, ako sa dá prieskum u nás urobiť.

https://superbarter.sk/pages/show/198-Prieskum-trhu.html