Chcem sa rozvíjať (modernizovať)

Chcem sa rozvíjať (modernizovať)

 

 


Toto sa ľahko píše ale už ťažšie zrealizuje. Kto by sa nechcel rozvíjať modernizovať? Ale za čo? Kde na to vziať? Veď teraz väčšina firiem žije len tak-tak, sú radi že žijú, že existujú, že ešte vládzu odolávať náporu silnej zahraničnej konkurencie. To že firma o rozvoji amodernizácii vôbec uvažuje je SKVELÉ, je to znak, že táto firma ešte žije, že to ešte nevzdala.


Momentálne sú v trende Eurofondy, ktoré sú určenépráve na tieto účely – rozvoj modernizácia. Získať ale tieto Eurofondy nie je celkom jednoduché. Ďalšouvariantou sú úvery. Táto varianta je vcelku bežná, ale v tejto dobe úver je obrovské riziko. Samozrejme nie pre banku, ktorá má úver istený niekoľkokrát. Riskujeinvestor – bude dostatočný záujem o moje výrobky a služby alebo nie? No a to čo by malo byť asinajlogickejšie – mať na rozvoj a modernizáciu vytvorené rezervy – bokom odkladať časť zisku, a potom v správnom období – časť týchto rezerv použiť na rozvoj a modernizáciu.


ČO S TÝM?

Zaujímavým riešením je – zvýšiť si svoje príjmy, a to v takej miere, aby bolo dosť zdrojov - na modernizáciu a rozvoj. No a keďže nie je ľahké zarobiť dostatok eur – na tento rozvoj a modernizáciu, je možné zarobiť si bartrové prostriedky, t.j. je možné zaplatiť modernizáciu a rozvoj – svojimi vlastnýmivýrobkami alebo službami.


Keďže v každom výrobku alebo službe má firma aj svoju maržu, tak o túto maržu vyjde rozvoj amodernizácia – výhodnejšie (lacnejšie). Súbežne ako si podnikateľ vytvorí dostatok bartrových prostriedkov na svoj rozvoj, v tom objeme si zároveň – lepšie vyťaží svoje kapacity, a tiež si o tento objem posilní svoju pozíciu na trhu (v neprospech konkurencie). Veď to je SUPER – zároveň si bartromvybudovať zveľadiť firmu a súčasne tým OSLABIŤ konkurenciu. Čo lepšie a príjemnejšie môže byť?


PRÍKLAD

Interiérová firma INTERIER, s.r.o., ktorá sa zaoberá kompletnou dodávkou interiérov doteraz fungovala na princípe subdodávok, t.j. všetky súčasti dodávaných interiérov nakupovala u dodávateľskýchvýrobných firiem. Majiteľ firmy sa rozhodol pre rozvoj firmy, a to tak , že si chce vybudovať vlastnú dielňu, kde by si vedel vyrábať niektoré časti interiérov, ktoré dodáva. Tieto výrobky by boli v prvej fáze iba pre potreby vlastných interiérových realizácií, do budúcnosti by bol tento nábytok aj na ďalší predaj.


RIEŠENIE

- Firma INTERIER, s.r.o., ktorá si chce svoj rozvoj zaplatiť svojimi vlastnými výrobkami alebo realizáciami interiérov - sa zaregistruje do bartrového systému VOICE

- Do bartrového Informačného systému VOICE zadá firma INTERIER, s.r.o. svoju ponuku – realizáciu interiérov na kľúč

- S pomocou svojho bartrového poradcu získa firma INTERIER, s.r.o. potrebný počet zákaziek, aby si týmito zákazkami mohla „zaplatiť“ zariadenie dielne na výrobu nábytku.

- Do požiadaviek v bartrovom Informačnom systéme zaradí firma INTERIER, s.r.o. – požiadavku na stroje a zariadenia, ktoré potrebuje na zariadenie výrobnej dielne, ktorú hodlá zriadiť

- V prípade, že v čase nákupu strojov na zariadenie dielne, nebude mať firma INTERIER, s.r.o. zarobených dostatok bartrových prostriedkov, tieto si môže od bartrovej spoločnosti VOICE požičať – formou bartrového tovarového úveru. Tento tovar sa spláca – ako inak – výrobkami a službami – v rámcinevyťažených voľných kapacít.

 

VÝHODA TAKÉHOTO BARTROVÉHO RIEŠENIA

- Firma INTERIER, s.r.o. si vybuduje dielňu na výrobu nábytku, pričom zariadenie tejto dielne (stroje a zariadenia) si zaplatí svojimi výrobkami a službami

- Peniaze, ktoré by do tohto zariadenia musela firma INTERIER, s.r.o. investovať si ušetrí a môže ichpoužiť na nákup takých produktov alebo služieb, ktoré sa cez barter nedajú kúpiť

- V prípade čerpania bartrového tovarového úveru na nákup strojov, tento tovarový úver firma INTERIER, s.r.o. spláca svojimi realizáciami interiérov – v rámci svojich voľných nevyťažených kapacít

 

Chcem sa registrovať                     Kontakt