Chcem víťaziť nad konkurenciou

Chcem víťaziť nad konkurenciou

 

 

Vyzerá to síce na tomto obrázku dosť drsne, ale skutočná realita je väčšinou oveľa drsnejšia. Nemyslíte?


Konkurenčný boj je nemilosrdný. Je to boj – kto z koho. Najsilnejší nástroj konkurencie je teraz CENA. Silné firmy si môžu dovoliť dávať vysokézľavy, pretože vyrábajú výrobky v miliónových sériách, kde sú výrobné náklady veľminízke.Alebo sú to výrobky z krajín, kde je lacnápracovná sila.

Takto tieto veľké silné nadnárodné firmy a aj dovozcovia potom likvidujú menších výrobcov, ktorí musia ísť so svojimi ziskami na minimum, ledva prežívajú, a už vôbec sa nedá hovoriť o modernizáciia rozvoji, pretože jednoducho – nie je z čoho.


Zákazníci stláčajú cenu dole – ako sa len dá, no a potom výrobným a realizačným firmám nezostane nič iné ako urobiť to isté – u svojich dodávateľov, tiež ich čo najviac stlačiť s cenou dole. A títo dodávateliarobia tiež ďalej to isté u svojich dodávateľov .... A tak mnohí „makajú ako blázni – za pár euro“.


ČO S TÝM?

Jedno z riešení je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu svojich výrobkov, profesionálne služby – na vysokej odbornej úrovni. To čo zvyčajne nedokážu (a podceňujú) veľké nadnárodné firmy – je osobnýprístup ku každému zákazníkovi. Veľmi dobre premyslená marketingová stratégia dokáže zázraky. Aj malá firma, ktorá má dobrú marketingovú stratégiu, môže veľmi dobre odolať tlaku aj silnej konkurencie.


ALEBO https://www.superbarter.sk/js/fckeditor/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gif

Ďalším veľmi zaujímavým riešením – ako získať náskok pred konkurenciou, bez nutnosti „podliezať“ konkurenciu nižšou cenou je – ponúknuť zákazníkovi možnosť zaplatiť výrobky – bartrovoukompenzáciou. Je celkom jasné, že je pre zákazníka oveľa zaujímavejšie, ak môže celú platbu alebo aspoň časť platby „zaplatiť“ – svojimi výrobkami alebo službami. Čo lepšie by ste vedeli ponúknuťzákazníkovi - ktorého chcete „uchmatnúť“ konkurencii ?
Zákazník si zároveň výhodne zaplatí za svoj nákup, a súčasne si aj posilní svoju pozíciu na trhu.

 

PRÍKLAD

Stavebná firma ALFA, s.r.o. ide do výberového konania – uchádza sa o zákazku „ Zhotovenie zateplenia a izolácie plochej strechy“. Celková hodnota zákazky je cca 15.000 eur. Do výberového konania saprihlásia 3 ďalší záujemcovia o realizáciu tejto zákazky. Ponuky jednotlivých zúčastnených realizačnýchfiriem sú - čo sa týka ceny, podobné, ponuky sa líšia iba v detailoch.


RIEŠENIE

- Stavebná firma ALFA, s.r.o., ktorá chce získať výhodu voči konkurencii - sa zaregistruje do bartrového systému VOICE

- Do ponuky, ktorú firma ALFA, s.r.o. zašle investorovi – napíše možnosť – časť platby za zateplenie a izoláciu strechy, zaplatiť bartrovou kompenzáciou (výrobkami alebo službami)

- V prípade víťazstva firmy ALFA, s.r.o. v tomto výberovom konaní (čo je veľmi pravdepodobné) sa vbartrovom systéme zaregistruje aj zákazník (investor čo ide opravovať tú strechu )

- Investor dodá do bartrového systému svoje výrobky (zvýši si tak svoj predaj, získa nových zákazníkov, posilní si svoju pozíciu na trhu), zarobí si tak bartrové prostriedky

- Investor zaplatí dohodnutú časť platby realizačnej firme ALFA, s.r.o. – bartrovými prostriedkami

- Firma ALFA, s.r.o. si za tieto bartrové prostriedky môže zobrať z bartrového systému VOICE – to čo potrebuje (prevádzkové vstupy, réžia, údržba, marketing, propagácia, atď)


VÝHODA TAKÉHOTO BARTROVÉHO RIEŠENIA

- Realizačná firma ALFA, s.r.o. získala zákazku – bez toho, aby musela znížiť cenu – voči ostatným súťažiacim firmám

- Od investora, pokiaľ tento bude so zhotoveným dielom spokojný, získa referenciu a doporučenia – ďalším potencionálnym zákazníkom (investorom)

- Realizačná firma ALFA má plne vyťažené kapacity, pracovníci firmy majú prácu

- Keďže má firma ALFA pomocou bartrových zákaziek vyššie príjmy, môže si dovoliť aj väčšie výdaje – samozrejme, cez bartrový systém VOICE si nakúpi to, čo je pre firmu potrebné alebo užitočné

 

                                     Chcem sa registrovať                              Kontakt