Chcem výhodne nakupovať

Chcem výhodne nakupovať

 

 


Čo si ľudia predstavujú pod pojmom – výhodnénakupovanie ? Najčastejšie asi - nízke ceny. 
Musí byť ale nízka cena vždy zároveň aj najvýhodnejšia?


Vás tlačia Vaši odberatelia, zákazníci do nízkych cien, a to isté potom robíte aj vy – tlačíte svojich dodávateľov do nízkych cien. Každý každého tlačí do nízkej ceny, skoro každý má potom z predaja minimálnu maržu a ledva-ledva prežíva.

 

Firmám potom chýbajú peniaze na rozvoj, na modernizáciu, na poriadny marketing. No a tiež chýbajúrezervy na nepredvídané udalosti. Keď sú nízke príjmy, tak sa logicky škrtá aj vo výdajoch, vrátanemzdových.

Ale ako si majú potom zamestnanci nízkym príjmami (ledva na prežitie) – kupovať Vaše výrobky?Majiteľka jednej slovenskej firmy, ktorá stavia domy tvrdí, že to musí fungovať tak, aby si každý jej zamestnanec mohol dovoliť kúpiť dom čo stavajú. Ak to tak nebude, že by si bežní ľudia mohli dovoliť kúpiť dom, tak KTO teda? Tí bohatí už domy majú...


ČO S TÝM?

Veľmi zaujímavým riešením na výhodné nákupy je používať svoje vlastné služby alebo výrobky – ako PLATIDLO. Vlastný výrobok ako platidlo je zaujímavé tým, že v tomto „platidle“ je zahrnutá aj marža(pridaná hodnota). Zároveň keď platím svojimi výrobkami, tak o tieto výrobky - čo použijem ako „platidlo“ – posilním si svoju pozíciu na trhu (voči konkurencii), zvýšim svoj obrat. Výrobok alebo služba sa dápremeniť na „platidlo“ iba v bartrovom systéme. Nie je to pre firmu geniálne? „Vyrobiť“ si toľko PLATIDLA, koľko potrebuje? Firma vyrobí o 100 okien naviac voči tomu čo vie reálne predať za eurá, a ak má jedno okno hodnotu 100 eur, takto si firma „vyrobila“ 10.000 bartrovych eur ...


PRÍKLAD

Výrobca okien OKIENKO, s.r.o. vyrába okná, na svojich výrobkoch má maržu 30%. Náklady na výrobu okien sú teda 70% z ceny výrobku. Na výrobu okna za 100 eur je potrebných 70 eur (náklady), zvyšných30 eur je marža (pridaná hodnota). Keď takáto firma ide kupovať do vstupného vestibulu sedačku pre návštevy za 100 eur (to je bežná predajná cena tejto sedačky) cez barter, tak ju táto sedačka vlastne stojí iba 70 eur, pretože práve v tejto výške boli vstupy na výrobu okna, čo ponúkli do bartra, a za ktoré „vybartrovali“ tú sedačku.


RIEŠENIE

- Firma OKIENKO, s.r.o., ktorá chce pri svojich nákupoch platiť svojimi oknami, a mať tým pádom každýnákup „lacnejší" o svoju maržu (30%) - sa zaregistruje do bartrového systému VOICE

- Do bartrovej ponuky firma OKIENKO, s.r.o. ponúkne svoje okná, vytvorí si tak dostatok bartrových prostriedkov na svoje bartrové nákupy

- Do bartrového Informačného systému VOICE www.superbarter.sk zadá firma OKIENKO, s.r.o. čonajviac svojich požiadaviek, aby mohla v čo najväčšej miere svoje bartrové prostriedky používať.

- Každý bartrový nákup, ktorý firma OKIENKO, s.r.o. realizuje cez bartrový systém VOICE má výhodnejší - o výšku svojej marže, t.j. o 30% !

 

VÝHODA TAKÉHOTO BARTROVÉHO RIEŠENIA

- Firma OKIENKO, s.r.o. nakupuje tovary alebo aj služby výhodnejšie – o 30% „lacnejšie“ ako nákupy zaeurá.

- O výrobky, ktoré firma vyrobí a predá cez bartrový systém (to sú vlastne jej bartrové prostriedky) sizvýši svoj predaj, lepšie si tým vyťaží svoje výrobné kapacity a posilní si tak zároveň svoju pozíciu na trhu – voči konkurencii.

- Pomocou bartrových nákupov si firma OKIENKO, s.r.o. šetrí eurá, ktoré potom môže použiť na iné nákupy, ktoré sa nedajú platiť bartrom

 

Chcem sa registrovať                     Kontakt