Výhodný tovarový úver

Výhodný tovarový úver

 

 


Chcete sa rozvíjať, modernizovať – a nemáte na to dostatok peňazí? Snažíte sa zohnať na tento rozvoj a modernizáciu finančné zdroje? Máte pocit, že ste užniekedy celkom v koncoch?

Banky ponúkajú „výhodné“ úvery, ale aká je skutočnerealita? Banky sú vzhľadom k momentálnej situáciimimoriadne opatrnéMáloktorá firma, z hľadiska svojejbonity, prejde cez „sito“, ktoré majú banky nastavené.

Firma, ktorej sa aj podarí cez toto „sito“ dostať, tejto firme nastanú ťažké časy, pretože od okamihuposkytnutia úveru, banku zaujíma iba jediná vec – či ich klient spláca úver – podľa dohodnutého splátkovéhokalendára, alebo – nie.

No a keď nespláca, tak zvyčajne príde o všetko. Váš majetok – ručenie, ktoré ste poskytli dá banka dodražby. Jediným záujmom banky je vydražiť Vašu nehnuteľnosť, ktorú ste poskytli ako ručenie, za takúhodnotu, pomocou ktorej si banka uspokojí svoje nároky. Či z dražby zostane niečo aj pre Vás, to nikohonezaujíma.


ČO S TÝM?

Jedno z riešení je podnikať tak, aby bolo možné vytvoriť rezervu – z každého príjmu si dať niečo „bokom“, a z tohto si potom financovať svoj rozvoj a aj modernizáciu. Toto sa ľahko napíše, ale už ťažšiezrealizuje.


ALEBO 

Ďalším veľmi zaujímavým riešením – ako zrealizovať väčšie projekty, ako sa rozvíjať alebo modernizovať je – tovarový úver. Tento tovarový úver funguje celkom jednoducho a logicky. Žiadateľ o tovarový úvernedostane peniaze, ale dostane tovar, služby, ktoré potrebuje.

Naspäť tento záväzok voči bartrovému systému, ktorý mu vznikne, spláca zase nepeňažne – svojimi výrobkami alebo službami. Jednoducho povedané – svoj záväzok si „odpracuje“. Toto tovarovévyrovnanie nie je na úkor zákaziek za eurá, ale je to v rámci voľných kapacít, ktoré firma tak či tak nemávyťažené.


Tovarový úver sa s bankovým úverom vôbec nedá porovnať. Minimálne v tom, že okamihom poskytnutiatovarového úveru spolupráca s klientom v bartrovej spoločnosti nekončí, ale – ZAČÍNA.

 

PRÍKLAD

Výrobca kartonáže KARTON, s.r.o. potrebuje na svojom firemnom dome urobiť strechu. Nemá na to dostatok peňazí.


RIEŠENIE

- Firma KARTON, s.r.o., ktorá potrebuje zhotoviť strechu - sa zaregistruje do bartrového systému VOICE

- Do bartorvého Informačného systému VOICE (do bartrovej burzy www.superbarter.sk ) zadá firma svoje ponuky – čo vie do bartrového systému ponúknuť

- Firma KARTON, s.r.o. zadá do bartrového Informačného systému požiadavku – zákazku na zhotoveniestrechy (technické parametre, termín realizácie atď...)

- S prevádzkovateľom bartrového systému VOICE podpíše firma KARTON, s.r.o.– investor - Zmluvu o poskytnutí tovarového úveru, vrátane splátkového kalendára, pričom splácať bude investor svojimi výrobkami – v rámci svojich voľných nevyťažených kapacít

- Klienti bartrového systému VOICE, ktorí realizujú strechy sa tomuto investorovi ozvú, zašlú mu cenovéponuky. Investor si vyberie vhodného dodávateľa na realizáciu strechy.

- Zhotovením strechy vznikne investorovi KARTON, s.r.o., záväzok voči bartrovému systému VOICE a začne splácať – výrobkami, prípadne službami. Dĺžka splatnosti je individuálna – podľa výšky čerpaného tovarového úveru.

 

VÝHODA TAKÉHOTO BARTROVÉHO RIŠENIA

- Investor firma KARTON, s.r.o. môže zrealizovať svoju investíciu – bez nutnosti použitia peňazí, alebo s použitím iba časti peňazí

- Novú strechu si môže firma „odpracovať“ – svojimi výrobkami alebo službami – v rámci svojich voľnýchkapacít, ktoré tak či tak nemá vyťažené (zákazkami za eurá)

- V cene výrobkov, ktorými firma tovarový úver spláca – má zahrnutú aj svoju maržu, takže na každom výrobku pomocou ktorého vyrovnáva svoj záväzok - ešte aj zarobí (svoju maržu)

- Hodnota záväzku sa pri dodaní výrobku (kartónov) poníži o celú koncovú hodnotu výrobku, vrátanemarže. Na rozdiel od tohto v banke zvyčajne firma úver spláca – IBA časťou svojho zisku

- Starostlivosť bartrovej spoločnosti nekončí poskytnutím tovarového úveru, ale naopak, poradcovia bartového systému hľadajú pre klienta zákazky – pomocou ktorých by mohol záväzok z tovarového úveru vyrovnať!

 

Chcem sa registrovať                 Kontakt