ZASIELANIE PRIESKUMU V MAILOVÝCH SPRÁVACH – NEWSLETTER

ZASIELANIE PRIESKUMU V MAILOVÝCH SPRÁVACH – NEWSLETTER

(všetkým registrovaným klientom bartrového systému)

Každý týždeň zasielame všetkým registrovaným klientom mailové správy – newsletter. Tieto mailové správy posielame na mailové adresy konateľov, majiteľov firiem. V týchto mailových správach predstavujeme nových klientov, zaujímavé ponuky , prípadne požiadavky. V prípade ak by ste ako záujemca mal záujem svoju prieskumnú ponuku zverejniť v týchto mailových správach, môžeme Vám túto službu poskytnúť (toto rozosielanie je spoplatnené)